இது அடுத்த அதிரடி;   முதல்வர் ஓபிஎஸ்

இது அடுத்த அதிரடி; முதல்வர் ஓபிஎஸ் செல்லும் வழியில் கட்சிக்காரர்கள் நின்று கோஷம், துதி பாட கூடாது, கொடி, பேனர் வச்சி தொல்லை பண்ண கூடாது! By[…]

Read more