முதலாளிங்க

​இன்றைய முதலாளி வர்க்கமே இப்படி தான்…. ஒரு நாய் கடைக்கு வந்துச்சு.. கடைக்காரர் விரட்டி விட்டார்.. திரும்ப திரும்ப அந்த நாய் கடைக்கு வந்துச்சு… என்னடா பெரிய[…]

Read more