முதலமைச்சர் வீட்டில் ரேசன் அரிசியா

முதலமைச்சர் வீட்டில் ரேசன் அரிசியா!!!!! பெருந்தலைவர் காமராஜர் முதல்வராகயிருந்த போது நடந்த நிகழ்வு இது, தன்னுடைய உதவியாளர் வைரவனிடம் இந்த வீட்ல நாம இரண்டுபேருதான். அரிசி பருப்பெல்லாம்[…]

Read more