முட்டை சாதம்

குழந்தைகளுக்கு விருப்பமான ” முட்டை சாதம்” செய்யும் முறை ..? தேவையான பொருட்கள் : முட்டை – 5 உதிரியாக வடித்த சாதம் – 2 கப்[…]

Read more

முட்டை சாதம் 

குழந்தைகளுக்கு விருப்பமான முட்டை சாதம் செய்யும் முறை  ..? தேவையான பொருட்கள் : முட்டை – 5 உதிரியாக வடித்த சாதம் – 2 கப் வெங்காயம்[…]

Read more