முடி கொட்டுவது நிற்க சில குறிப்புகள்

முடி கொட்டுவது நிற்க சில குறிப்புகள் * முடி கொட்டிய இடத்தில் ஐஸ் கட்டியை தடவினால் முடி வளரும் * கசகசாவை பாலில் ஊரவைத்து அரைத்து அத்துடன்[…]

Read more