மிளகாய்ப்பொடி Heart Attack

​கடந்த 35 வருடங்களில் Heart Attack பாதிப்பால் தம்மை நாடிய ஒருவர் கூட உயிரிழந்ததில்லை என சவால் விட்டு கூறுகிறார் இயற்கை மருத்துவர் ஜான் கிரிஸ்டோபர். மாரடைப்பு[…]

Read more