மின் கட்டணம் கணக்கிடும் முறை

மின் கட்டணம் கணக்கிடும் முறை நாம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டிய ஓன்று !! வீட்டு இணைப்புகளுக்கானது:- முதல் நிலை:- 1-100 யூனிட் வரை ரூபாய் 1.00 நிலைக்கட்டணம் இல்லை.[…]

Read more