மிகப்பெரிய நாடகம் நடக்கிறது

சற்றுமுன் காவேரியில் தண்ணீர் திறப்பை நிறுத்தியது. கே.ஆர்எ.ஸ் அணையை மூடியது கர்நாடக. திட்டமிட்டு மத்திய மாநில அரசுகள் மிகப்பெரிய நாடகம் நடக்கிறது. 5 ந்தேதி திறக்க வேண்டிய[…]

Read more