மாதச் சம்பளம் வாங்கியவரை கோடீஸ்வரனாக்கிய ஃப்ளிப்கார்ட்

மாதச் சம்பளம் வாங்கியவரை கோடீஸ்வரனாக்கிய ஃப்ளிப்கார்ட்! மாதச் சம்பளம் வாங்கி வந்த ஒருவரை இன்று கோடீஸ்வரனாக்கியுள்ளது ஃப்ளிப்கார்ட். ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் முதல் ஊழியர்தான் இன்று மில்லியனராக உருவாகியுள்ளார்.[…]

Read more