மாட்டுத்தொழுவத்தில் வாழும் மாஜி எம்.எல்.ஏ

*மாட்டுத்தொழுவத்தில் வாழும் மாஜி எம்.எல்.ஏ!* அரசியல்வாதிகளில் மாண்புமிகு மாவட்டங்கள், நகரங்கள் மட்டுமல்ல; ஒன்றிய அளவிலுள்ள கரை வேட்டிகளெல்லாம் கூட இன்றைக்கு ‘பொலரோ_ஸ்கார்ப்பியோ’ என்று பறந்து கொண்டிருக்க… நிறைய[…]

Read more