மல்லிகார்சுனா கோயில், கர்னூல்

மல்லிகார்ஜுனா கோயில், ஆந்திர பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசத்தின் கர்னூல் மாவட்டத்தில் உள்ள புனித நகரமான ஸ்ரீசைலத்தில் மல்லிகார்சுனா கோயில் அமையப்பெற்றிருக்கிறது. மல்லிகாபுரி என்னும் பகுதியினை ஆண்ட, சந்திரகுப்தன் மகள்[…]

Read more