அஜீரண பிரச்சனை, மலச்சிக்கலை குணமாக்கும் பேரீச்சம்பழம்

அஜீரண பிரச்சனை, மலச்சிக்கலை குணமாக்கும் பேரீச்சம்பழம் – இயற்கை மருத்துவம்  ஆரோக்கிய உணவுப் பட்டியலில் முக்கிய இடத்தை பிடித்திருப்பது, பேரீச்சம் பழம். இதன் தாயகம் அரேபியா என்றாலும்[…]

Read more