மரபு காய்கறி விதைகள் தேவைப்படுவோரின் கவனத்திற்கு

மரபு காய்கறி விதைகள் தேவைப்படுவோரின் கவனத்திற்கு.. நண்பர்களுக்கு வணக்கம் .. நம் தமிழகத்தின் மரபு விதைகளை சேகரித்து வருகிறோம் .. அந்த விதைகளை விவசாயிகளுக்கும், வீடுகளில் தோட்டம்[…]

Read more