மரணச்செலவிற்கு

#மனதை உலுக்கிய #உண்மை_சம்பவம் நான் எப்போதும் சாதாரண மக்களுடன் இயல்பாக #பழகும்_குணம் உடையவன். தினமும் அலுவலகம் செல்லும் வழியில் ஒரு #பெரியவர் வெய்யிலிலும், மழையிலும் பொம்மைகள் விற்றுக்[…]

Read more