என்னை ஜோக்கராதான் பாக்குறாங்க..!

​”என்னை ஜோக்கராதான் பாக்குறாங்க..!” – 70 மரக்கன்றுகளுடன் ஊர் ஊராக நடக்கும் மனிதர் மரம் அழிந்தால் என்ன.? மணல் அழிந்தால் என்ன.? ஆறு காய்ந்தால் எனக்கென்னவென்று வாழ்பவர்களுக்கு[…]

Read more