மனித நேயம் சாகவில்லை

​கேரளாவில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தின் மொழிபெயர்ப்பு. போகும் வழியில் ஒரு மின்கம்பத்தில் ஒரு சிறு துண்டு காகிதம் எழுதி தொங்க விட பட்டிருந்தது. அப்படி என்னதான் அதில்[…]

Read more