மனித இயக்கத்தின் 7 ஆற்றல் சக்கரங்கள்

தமிழும் சித்தர்களும் Thamil.Siththars மனித இயக்கத்தின் 7 ஆற்றல் சக்கரங்கள் 1. மூலாதாரம்:- முதுகெலும்பின் அடிப்பாகத்தில் ஆசன வாயின் அருகே அமைந்துள்ள இந்த சக்கரம்தான் உடல் சக்தியின்[…]

Read more