சாணக்கியரின் கூற்றின் படி இந்த 4 மனிதர்களுக்கு நீங்கள் உதவியே செய்யக் கூடாது?.

யார் அவர்கள்?… சாணக்கியரின் கூற்றுப்படி நீங்கள் கீழ்கண்ட மனிதர்களுக்கு உதவியே செய்யக் கூடாது. பாவம்,புண்ணியம் பார்த்து செய்தால் அவை உங்கள் வாழ்க்கையில் பரிதாபத்தையே தரும் என்று சொல்கிறார்.[…]

Read more

அவருக்கு நான் மனிதன் என்றே பெயர் சூட்டியிருக்கிறேன்

ஆர்.வி.சரவணன் குடந்தை இன்று ஸ்ரீ வாஞ்சியம் கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி கும்பிட்டு விட்டு நானும் என் மனைவியும் வெளி வருகையில், கோவிலின் எதிரே ஒருவர் இளநீர் விற்று[…]

Read more