ஒரு நாளில் வாழ்க்கை – மனதில் நின்ற பாடல்

ஒரு நாளில் வாழ்க்கை படம்: புதுப்பேட்டை இசையமைத்து பாடியவர்: யுவன் ஷங்கர் ராஜா வரிகள்: நா.முத்துக்குமார் ஒரு நாளில் வாழ்க்கை இங்கே எங்கும் ஓடி போகாது மறு[…]

Read more

எதை நினைத்தோம் – மனதில் நின்ற பாடல்

எதை நினைத்தோம் அதை அடைந்தோம் அடைந்த பின்னே உண்மை நாம் உணர்ந்தோம் எதை நினைத்தோம் அதை அடைந்தோம் அடைந்த பின்னே உண்மை நாம் உணர்ந்தோம் ஆசைக்குத் தான்[…]

Read more