மனதாரநம்புங்கள்

​ஒரு முறை “சிவனும் பார்வதியும்” பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது பார்வதி கேட்டார் . “ஐயனே கங்கையில் குளித்தால் அனைவருக்கும் மோட்சம் என சொல்கிறார்களே? குளிக்கும் அத்தனை பேரும் மோட்சத்துக்கு[…]

Read more