மண் உருண்டை

​அருப்புக்கோட்டையில் நடந்த அண்ணன் மகள் திருமணத்தில் இந்த மண் உருண்டைகளை தாம்பூலப்பையில் வைத்துக்கொடுத்தார்கள்.. * இது என்ன என்று தெரியாத நிலையில் நேற்று தொலைபேசியில் விபரம் சொன்னார்[…]

Read more