மண்ணுளிபாம்பு மர்மம்

(கண்டிப்பாக பகிருங்கள்) மண்ணுளி பாம்பு நம்மை நக்கினால் அல்லது கடித்தால் நமக்கு கை, காலில் குஷ்டம் நோய் வரும் என கிராம மக்களால் நம்பப்பட்டது. இது உண்மை[…]

Read more