மணல் கொள்ளை

​தாமிரபரணியின் பரிதாப நிலை இது.ஆறுன்னு சொன்னால் கூட யாரும்  நம்ப மாட்டாங்க… குரங்கணியில் அரசியல் மணல் கொள்ளையர்களால் பரிதாபம் ஆகிப் போன தாமிரபரணி நதி தாயின் அவல[…]

Read more