மஞ்சள் காமாலை

மஞ்சள் காமாலை:- அறிகுறிகள்:- சோர்வு, பலவீனம், உடல் அரிப்பு, வாந்தி, குமட்டல், பசியின்மை, மலக்கட்டு, கழிச்சல், சுரம், மஞ்சள் நிறத்தில் சிறுநீர் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படும். தீர்வுகள்:-[…]

Read more

மஞ்சள் காமாலை 

மஞ்சள் காமாலை நோய் ஆங்கிலத்தில் ஹெப்பாடைட்டிஸ் Bஎன்பார்கள்.இந்த வைரஸ்சானது கல்லீரலை பாதிக்கச்செய்து உயிரை கொல்லும் சக்தி படைத்தது.இதற்கு ஆங்கில(அலோபதி)மருத்துவத்தில் உருப்படியான மருந்துகள் கிடையாது.ஆனால் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் எவ்வளவு[…]

Read more

சித்த வைத்தியம் : ஒரு வேளை மருந்தில் குணமான அதிசயம்

நமது தமிழ்நாட்டு பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் பெருமையை நான் அனுபவ பூர்வமாக உணர்ந்த நிகழ்வு இது. உங்களுக்கு,உங்கள் நண்பர்களுக்கோ இது அவசியம் பயன் படும். சென்ற ஆண்டு எனது[…]

Read more