​மகிழ்ச்சி எங்கே கிடைக்கும்?

🎦🎦🎦🎦 அழகான  பணக்காரியான அதிக மதிப்புள்ள உடை உடுத்தி ஆடம்பரத்தில் வாழும் ஒரு பெண்.ஒரு கவுன்சிலிங் செய்பவரை காணச்சென்றாள் அவரிடம் “என் வாழ்வு ஒரே சூனியமாக இருக்கு..[…]

Read more

மகிழ்ச்சி உங்களை தேடி வரும்

​பெரிய ஹாலில் செமினார் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது பேச்சாளர் எல்லார் கையிலும்  ஒரு 🎈🎈 பலூனை கொடுத்து தங்கள் பெயரை எழுத சொன்னார். எல்லோரும் தங்கள் பெயரை[…]

Read more