அவற்றின் பெயர் ‘ப்ளீச்சிங் கெமிக்கல்’. புரியும்படி சொன்னால், ‘பினாயில்.’

மைதாவின் அறிமுகம் பரோட்டா தயாரிக்கப்படும் மைதா மாவு 1930-களில்தான் அமெரிக்காவிலிருந்து அறிமுகமானது. அங்கு மைதாவின் பெயர் ‘பேஸ்ட்ரி பெளடர்.’ அதாவது பசைமாவு.  ஒட்டும் பயன்பாட்டிலிருந்து மெள்ள மெள்ள[…]

Read more