ஃபேஸ்புக்கை அர்த்தமுள்ளதாய் மாற்றிய போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஸ்மிதா

ஃபேஸ்புக்கை அர்த்தமுள்ளதாய் மாற்றிய போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஸ்மிதா ஸ்மிதா தண்டி சட்டிஸ்கர் மாநிலத்தின் சாதாரண பெண் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள். இரு வருடங்களுக்கு முன்தான், ஃபேஸ்புக்கில் கணக்குத் தொடங்கினார்.[…]

Read more