போராடுவது வீண்

​*COKE PEPSI* தடை பண்ண சொல்லி போராடுவது வீண்….. முடிந்தவரைம் குடிக்காமல் இருந்தாலே போதும். *TASMAC* ஐ தடை செய்ய போராடுவது வீண், முடிந்தவரை நாம் குடிப்பதை[…]

Read more