போதை சாக்லெட்….

ஒரு சிட்டுக்குருவியின் முன்னால் நாலைந்து தங்க மோதிரங்களையும், சிறிது தானியங்களையும் வீசி எறிந்தால், அது தானியங்களின் பக்கம்தான் திரும்பும். நமக்கு வேண்டுமானால் தங்க மோதிரம் பெரிதாக இருக்கலாம்.[…]

Read more