பொன்னாங்கண்ணி

கண் சோர்வை போக்கும் பொன்னாங்கண்ணி கீரை ! தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் நீண்ட நேரம் படிப்பதால், அவர்களுக்கு கண்களுக்கு சோர்வு, எரிச்சல், கண்ணில் அழுக்கு சேருதல் போன்ற[…]

Read more