பேஸ் மேக்கர்

இதய துடிப்பு சீராக இல்லாதவர்களுக்கு அதை சீராக்க இருதயத்திற்கு அருகில் (உடல் உள்ளேதான்) பொருத்தப்படும் ஒரு சிறிய மின்னனு கருவிதான் பேஸ் மேக்கர் சுமார் நான்கிலிருந்து ஐந்து[…]

Read more