பேய்’க்கே தண்ணி காட்டுபவர்கள்

​நள்ளிரவு நேரம்…… கடலில் ஒரு படகு போய்க் கொண்டிருந்தது அதில் மூன்று பேர் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். திடீரென்று ஒருபேய் படகில் வந்து குதித்தது. மூன்று பெரும்[…]

Read more