பேசக் கூடாத இடத்தில் பேசுவது அழிவைத் தரும்

​“பேசுவது தப்பா குருவே’ என்று வேகமாய் கேட்டவனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் குரு. “ஏன் கேட்கிறாய்? உனக்கு என்ன பிரச்னை?’ என்றார் குரு. “நான் ரொம்பப் பேசுகிறேன் என்று[…]

Read more