பெரியார்

அதனால் தான் அவர் “பெரியார்”…..  ஒருமுறை தந்தை பெரியார் அவர்கள் 1960இல் பயிற்சி வகுப்பு நடத்தும்போது, ஒரு மாணவரை அழைத்து, உங்கள் அப்பா என்ன வேலை செய்கிறார்?[…]

Read more