பெரியார் ஒருவர்தான் பெரியார் !!!

பெரியார் ஒருவர்தான் பெரியார் !!! சேலத்தில் பெரியார் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றிக்கு வருவதை அறிந்த அவரது தொண்டர், கூட்டத்திற்கு வரும் வழியில், அவரது செருப்பு அறுந்து விட்டது.. சாலை[…]

Read more

பெரியார்

அதனால் தான் அவர் “பெரியார்”…..  ஒருமுறை தந்தை பெரியார் அவர்கள் 1960இல் பயிற்சி வகுப்பு நடத்தும்போது, ஒரு மாணவரை அழைத்து, உங்கள் அப்பா என்ன வேலை செய்கிறார்?[…]

Read more