பெங்களூருவிலிருந்து சென்னைக்கு இடம்மாற முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆலோசனை

பெங்களூருவிலிருந்து சென்னைக்கு இடம்மாற முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆலோசனை….. சாப்ட்வேர் நிறுவனங்கள் கொடுக்கும் ஷாக்…. இந்தியாவின் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு என்றும், தகவல் தொழில்நுட்பத் தலைநகரம் என்றும் பெங்களூரு அழைக்கப்படுகிறது.[…]

Read more