பெண்கள் தலையில் பூ வைப்பதால் இவ்வளவு நன்மைகளா

​#பெண்கள் தலையில் #பூ வைப்பதால் இவ்வளவு நன்மைகளா??  . இனிமே தினமும் வைத்து கொள்ளுங்கள்!!  . உலகம் முழுவதும் 38 ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் பூ வகைகள்[…]

Read more

உடலை பொன்னிறமாக்கும் சக்தி

உடலை பொன்னிறமாக்கும் செம்பருத்தி   செம்பருத்தி பூவின் ஆங்கிலப் பெயர். ‘ Hibiscus Rosa Sinensis ‘ என்பதாகும். சைனா ரோஸ் என்றும் அழைப்பார்கள். வீட்டுத் தோட்டங்களிலும்[…]

Read more