பூனையும் வெளியே போகுது

இனிமேல் பூனை குறுக்கே போனால் என்ன அர்த்தம்..? பூனைகள் எப்போதும் குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதிகளில்தான் இருக்கும். மன்னர்கள் காலத்தில் போருக்கு படை திரட்டிச் செல்லும் வழியில் பூனையை[…]

Read more