புல்லுப் பூண்டு கூட புடுங்க அவசியப்படாத பதவிக்கு இவ்வளவு செலவு

​தமிழக ஆளுனராக 4 ஆண்டுகள் பதவிவகித்த ரோசய்யா, அந்தப் பொறுப்பிலிருந்து விடைபெற்றார். இந்த 4 ஆண்டுகளில் அரசு பணத்தை அவர் எவ்வளவு செலவு செய்தார் என்று,  தகவல்[…]

Read more