புரிதலை விட தெளிதலே எப்பவும் முக்கியம்

​🌈 ஒருவர் தினமும் கோவிலுக்கு உபன்யாசம் கேட்பதற்காகச் சென்று வந்து கொண்டிருந்தார். அதனால் வீட்டுக்கு வர கொஞ்சம் லேட் ஆகவும் ஆனது.  அப்படி ஒரு இரவு அவர்[…]

Read more

புரிதல்

​ஒரு ஊருல ஒரு முனிவர் இருந்தாரு. ஒரு நாளு அவரப் பாக்க 4 பேரு வந்திருந்தாங்க. முனிவர்கிட்ட அந்த 4 பேரும்,”சாமி ஒலகத்த புரிஞ்சிக்கவே முடியலயே அதுக்கு[…]

Read more