ஜவ்வாது எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது

ஓய்வுபெற்ற தமிழக வனத்துறை உயர்அலுவலர் சி.பத்தரசாமி பதில் சொல்கிறார். ‘‘புனுகுப்பூனை எனப்படும் விலங்கிடமிருந்துதான் வாசனை மிக்க ஜவ்வாது தயாரிக்கப்படுகிறது. காட்டில் திரியும் இந்தப் பூனையை கூண்டில் அடைத்து[…]

Read more