பிள்ளைகளை பொத்தி வளர்க்கும் தந்தைக்கும் தாய்மார்களுக்கும்

தெரிந்த மாணவன் ஒருவன் (19 வயது) கல்லூரிக்கு காலையில் 5 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து வருவார். “ஏன்பா நீ பஸ்ஸில் வருவதில்லையா? எனக்கேட்டால் ஒரு நடைப்பயிற்சியாகவும் இருக்கும்[…]

Read more

பிள்ளை

எழுதியவர் யார் என்று தெரியவில்லை  ஆனா மனதை உருக்கிவிட்டது. படித்து பாருங்க. வாழைத்தோட்டத்திற்குள்  வந்து முளைத்த… காட்டுமரம் நான்.. எல்லா மரங்களும்  எதாவது…  ஒரு கனி கொடுக்க […]

Read more