பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைப்போம்

வன விலங்குகள் வாழும் காடுகளில் நாம் எவ்வித மன சஞ்சலமுமின்றி பிளாஸ்டிக் பைகளையும் குளிர்பான குப்பிகளையும் வீசி எறிந்து குப்பை மேடாக உருவாக்கம் செய்து விட்டு வருகிறோம்[…]

Read more