பிரைவசி

​சமீபத்தில் இந்தியாவையை அதிர வைத்த, திரும்பிப் பார்க்க வைத்த ஒரு வார்த்தை ஜியோ. ஜியோ நிறுவனத்தின் லோகோவில் ஒரு மேஜிக் இருக்கிறது. அதைக் கண்ணாடியில் பார்த்தால் JIO[…]

Read more