கிருஷ்ணகிரி மக்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்திய பிரம்ம கமலம்!

கிருஷ்ணகிரியில், இரவில் மட்டுமே பூக்கும் பிரம்ம கமலம் பூ பூத்திருந்ததைக் காண மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. விதை, கிழங்கு, தண்டு ஆகியவற்றிலிருந்து புதியதாக முளைக்கும் தாவர வகைகளைப்[…]

Read more