பியுஷ் மனுஷ்

சேலம் ஏரிகளின் காவலன் என பெயர் எடுத்த “பியுஷ் மனுஷ்” இன்று நெல்லை சிறையில் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளார். உயிர்ளை கொள்ளும் தீவிரவாதிகளுக்கு கூட இங்கு இராஜ உபசரிப்பு..இயற்க்கை[…]

Read more