பால்வினை நோய் 

​உங்கள் கணவருக்கு பால்வினை நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதை வெளிகாட்டும் அறிகுறிகள் எச்.ஐ.வி மட்டுமின்றி கிளமீடியா, ட்ரைக்கொமோனஸ், “Gonorrhoea”, ஹெர்பெஸ், இனப்பெருக்க உறுப்பு மருக்கள், சிபிலிஸ், ஹெபடைடிஸ் பி[…]

Read more