பாலியல் பிரச்சினையா? முருங்கைகாய விடுங்க பீட்ரூட்டை எடுங்க

பாலியல் பிரச்சினையா? முருங்கைகாய விடுங்க பீட்ரூட்டை எடுங்க! பாலியல் பிரச்சனைகளை சந்தித்து வரும் ஆண்கள் பீட்ரூட்டை சாப்பிடுவதன் மூலம் அதிலிருந்து மீளலாம் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஏனெனில்,[…]

Read more