பாமாயில்

​பக்கத்தில ஒரு சிப்ஸ் தயாரிக்கற கடை இருக்கு. அங்க 11 மணிக்கு பாமாயிலை பெரிய கடாய்ல ஊற்றி முதல்ல ஆனியன் பக்கோடா,  பின்னர் அதே எண்ணையில் 3[…]

Read more