பானி பூரியா இனி வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொல்லுவீங்க

தற்போது தெருவொரங்களில் விற்கப்படும் உணவிற்கு மக்கள் மிகவும் அடிமையாகி வருகின்றனர். அதன் சுவை நம்மை விடாமல் துரத்துகிறது என்பது தான் உண்மை.. வேலைக்கு செல்பவர்கள், வீட்டில் இருப்பவர்கள்,[…]

Read more