பானகம், பானகரம், பானக்கரம்

நோய்களைத் தடுக்கும் பானகம்! பானகம்… வெல்லம், புளி, ஏலக்காய், சுக்கு, மிளகு சேர்த்துத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு நீராகாரம். இதைப் பானகம், பானகரம், பானக்கரம் என்றும் சொல்வார்கள். கிராமப்புறங்களில்[…]

Read more